Schaakmat in 10 stappen

Dinsdag werd de overname van Club Brugge door Bart Verhaeghe officieel bekrachtigd door de notaris. Daarmee zette Verhaeghe een punt achter een parcours dat al in 2009 startte. In drie jaar tijd wist hij de macht bij Club Brugge volledig in handen te krijgen. Dat deed hij stap voor stap, met vele successen en af en toe een tegenslag. Dit is het verhaal van een succesvolle projectontwikkelaar, die zes jaar geleden zijn bedrijf voor vierhonderd miljoen euro van de hand deed en zich zo in één klap voegde bij het kransje van de rijkste Belgen. Maar dit is ook het verhaal van een club die in amper enkele jaren tijd omgeturnd werd van een vereniging van vrienden naar een strak geleide onderneming met een volledig vernieuwde staf. Het is het verhaal van een financieel kerngezonde onderneming die in de etalage gezet werd voor vijftien miljoen euro. Tot op dit moment leverde deze beeldenstorm nog maar weinig sportieve successen op. De toekomst zal uitwijzen of daar nog verandering in komt. Dit is het verhaal van een man met een plan. Sommigen hebben het bij de overname van Club Brugge over een geniale strategische aanpak, anderen beschrijven het als de perfecte hold-up. Wij zetten de feiten chronologisch op een rijtje. Het eindoordeel laten we aan u over.

1. Werkt stadionproject uit (2006-2009)

Het is 2009 als Bart Verhaeghe voor het eerst echt in contact komt met Club Brugge. De West-Vlaamse topclub heeft plannen voor een nieuw stadion, maar zelf heeft het niet de nodige kennis in huis om het dossier helemaal rond te krijgen. Voorzitter Michel D'Hooghe, die in 2006 al eens in contact kwam met Bart Verhaeghe toen hij met toenmalig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen ging overleggen over een nieuw stadion, vindt al snel een geschikte kandidaat. Verhaeghe werkt een stadionproject uit in Loppem, waarbij het stadion volledig gefinancieerd zou worden met de opbrengsten van een aanpalend winkelcentrum. Maar door luid protest raakt het dossier al snel in een impasse. In 2011 verdwijnt het helemaal van de radar als de Raad van State de vergunningsprocedure voor het nieuwe stadion schorst.

2. Wil KV Mechelen overnemen (Begin 2010)

Ondanks het feit dat Verhaeghe zich intussen heeft gemengd in de bestuurskingen van Club Brugge, verschuift zijn focus geleidelijk aan naar andere dingen, waaronder zijn vastgoedproject Uplace in Machelen. En dat zijn liefde voor Club Brugge niet helemaal onvoorwaardelijk is, blijkt begin 2010 als hij een poging doet om KV Mechelen over te nemen. "Verhaeghe heeft inderdaad zo'n aanbod gedaan", zou KVM-preses Johan Timmermans hier een jaar later over zeggen. "Hij wou de hele club in handen nemen, ons stamnummer 25 incluis. En zowat iedereen moest verdwijnen. Hij wou bij KV Mechelen alles voor het zeggen hebben, maar daardoor zou alles wat we na de vereffening opgebouwd hadden, verdwijnen. Dat konden we niet toestaan."

3. Licht Club Brugge door (3 oktober 2010)

In oktober 2010 vraagt de toenmalige voorzitter Pol Jonckheere Verhaeghe om de club door te lichten. Verhaeghe komt met een vernietigend rapport naar buiten, waarin de club vooral verweten wordt het amateuristisch aan te pakken. In februari 2009 overleed met Antoine Vanhove een van de boegbeelden van dit zogenaamd amateuristisch beleid.Meer op gevoel dan op louter zakelijke kennis wist Brugge in die jaren wel de successen op te stapelen. Het leverde Club in Brugge en ver daarbuiten ook het etiket op van een sympathieke vriendenclub. Met de komst van Bart Verhaeghe lijkt daar nu een definitief einde aan te zijn gekomen. Onder hem krijgt de term nieuwe zakelijkheid ingang. Verhaeghe komt zo weer helemaal op het voorplan bij Club Brugge.

4. Luc Devroe wordt ontslagen (17 januari 2011)

De eerste stappen van de machtsgreep tekenen zich af. Begin 2011 wordt Luc Devroe, de toenmalige manager van Club, de laan uit gestuurd en opgevolgd door Henk Mariman. Officieel worden de zwakke resultaten van de voorgaande maanden hem aangewreven. Zijn ontslag volgt enkele maanden na dat van algemeen directeur Filips Dhondt. Ook het bestuur wordt danig hersleuteld. Niemand minder dan... Bart Verhaeghe wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder. Hij krijgt naast zich een trouwe volgeling met Vincent Mannaert. De manager van Zulte Waregem vormt al snel een geoliede tandem met Verhaeghe. Hij moet de ideeën van Verhaeghe omzetten in dagelijks beleid. Bij de overname zal Mannaert beloond worden met een gedeelte van de aandelen. Hij hanteert dezelfde autoritaire stijl als Verhaeghe. Voorzitter Jonckheere blijft voorlopig op post.

5. Pol Jonckheere opzijgezet (5 februari 2011)

Amper drie weken later is ook het liedje van architect en voorzitter Pol Jonckheere uitgezongen. Het is bekend dat Verhaeghe niet graag de macht deelt met iemand anders. Officieel luidt het als volgt: "Het is de voorbije weken duidelijk geworden dat de functies van voorzitter en gedelegeerd bestuurder, zoals ze door Pol Jonckheere en mezelf werden ingevuld, te veel overlappen om een vlotte en efficiënte werking te garanderen. Ik heb het mandaat als voorzitter aanvaard maar mijn rol blijft zich beperken tot het bewaken van de nieuwe visie zonder zelf operationeel actief te zijn." Vrij vertaald: Verhaeghe wil de enige baas zijn. Iets wat ook blijkt op de werkvloer. De medewerkers gaan gebukt onder de stress en durven amper hun mond nog opendoen. Wie niet in de pas loopt, krijgt een uitbrander.

6. Raad van Bestuur stapt op (17 oktober 2011)

In oktober 2011 dwingt Verhaeghe de voltallige Raad van Bestuur tot ontslag. Onder hen oudgedienden en ex-voorzitters Pol Jonckheere en Michel D'Hooghe, die eerder nochtans een tandem vormden met Verhaeghe. Als troostprijs kreeg D'Hooghe de titel van erevoorzitter. De eeuwige diplomaat wist het ook mooi in te kleden: "De perceptie wordt gewekt dat wij naar de uitgang zijn gedreven, maar dat is helemaal niet correct. Dit is geen revolutie, maar een evolutie. Ik ben niet droevig, maar blij. Het was tijd om de fakkel door te geven. Club gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Ik sta honderd procent achter de verjonging en dat geldt voor de overgrote meerderheid van de mensen die hun mandaat ter beschikking hebben gesteld."

7. NV in stelling gebracht (6 juni 2012)

Met een voltallige Raad van Bestuur die uit zijn hand eet en op strategische posten enkel Verhaeghe-getrouwen moet er nu niet langer getalmd worden. Het einde van de vzw Club Brugge is in zicht. De nv De Klokke, die instond voor de horeca-activiteiten wordt helemaal uitgekleed en omgevormd tot de nv Club Brugge. Opvallend is dat in de taakomschrijving van de nieuwe onderneming het niet enkel over voetbal maar voor 75 procent over commerciële activiteiten gaat. Wie de akte (uittreksel hieronder) bekijkt, zal misschien wel concluderen dat voetbal slechts bijzaak wordt.

 • Uittreksel:
  De vergadering besloot tot de benoeming tot bestuurders met ingang vanaf heden tot vlak na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien:
  1/ De heer Verhaeghe Bart Daniël Maria, geboren te Vilvoorde op eenentwintig maart negentienhonderd vijfenzestig, wonende te Buchillon (Vaud) (Zwitserland), Les Fontanettes 21, Route de Chanivaz 21
  2/ de heer Mannaert Vincent, voornoemd.
  3/ de heer Sabbe Sam, voornoemd.
  4/ de heer Coeman Bart, voornoemd.
  5/ de heer Boone Jan Marcel Matthieu Maria, geboren te Gent op vier augustus negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurne), Burggraaf H. de Spoelberchdreef 15 B.

8. Ignace Van Doorselaere stapt op (19 juni 2012)

Toch loopt het niet altijd gesmeerd voor Verhaeghe. Half juni stapt er een dissident uit de raad van bestuur. Ignace Van Doorselaere (foto), CEO bij lingeriefabrikant Van de Velde, kan zich niet langer vinden in de koers die Verhaeghe vaart. "Ik vind het ongezond dat je een club voor altijd verkoopt", luidt zijn keiharde analyse. "Want dat is gebeurd, Club Brugge is voor 75 procent verkocht aan Verhaeghe. Ik heb het er moeilijk mee omdat er verkocht is voor een prijs die niet duur is en gebaseerd is op een belofte. Nu 15 miljoen euro en de intentie van 45 miljoen uit eigen zak voor de bouw van een stadion. Als dat gebeurt, zwijg ik. Maar wat als hij dat niet doet? Wat als er toch een commerciële connectie komt waarbij een commercieel centrum het stadion betaalt? Of als er naar andere investeerders wordt gezocht?" En Verhaeghe? Zoals vaak doet hij er het zwijgen toe.

9. VZW stemt voor de overname (31 oktober 2012)

Nu is het enkel nog een kwestie om de 127 leden van de vzw te overtuigen Nu is het enkel nog een kwestie om de 127 leden van de vzw te overtuigen om de club te verkopen. Ook hier maakt Verhaeghe weer briljante tactische zetten door de leden van de vzw te verdelen in groepen. Ook het tijdstip is heel strategisch gekozen. Hierdoor zijn heel wat leden afwezig, en in het bijzonder de meest mondigen. Na een studie van een bedrijfsrevisor wordt de prijs vastgelegd op 15 miljoen euro. Uiteindelijk stemt 94 procent van de leden van de vzw voor de overname. Slechts 78 van de in totaal 127 vzw-leden tekenden tijdens de algemene vergadering echter present. De vzw stelt aan de nv Club Brugge een lening ter beschikking van 14,4 miljoen euro, zijnde het eigen vermogen. In ruil daarvoor krijgt de vzw 6,14 procent van de aandelen in handen. Als criterium wordt hier de winst van 2011-2012 genomen ten opzichte van het eigen vermogen. Met andere woorden: had Club Brugge vorig seizoen wat minder uitgegeven en dus meer winst geboekt, dan had die vzw een hoger percentage van de aandelen gekregen. Maar wie besliste vooral over de uitgaven? Inderdaad: Bart Verhaeghe. Hij had er ook op dit vlak baat bij dat Club vorig seizoen niet al te veel winst boekte.

10 Bart Verhaeghe wordt eigenaar van Club Brugge (4 december 2012)

De verkoop van Club Brugge voor 15 miljoen euro is helemaal rond en wordt op dinsdag 4 december bekrachtigd bij de notaris. Wie dit scenario drie jaar geleden had durven voorspellen, werd ongetwijfeld voor gek verklaard. Dat je eigenaar kan worden van een van de rijkste, meest traditievolle en succesrijkste clubs uit de Belgische geschiedenis voor slechts 15 miljoen euro gaat vlot over de tongen. Dat Verhaeghe belooft in 2015 nog eens 45 miljoen euro uit eigen zak in het stadion te pompen, verandert hier slechts weinig aan. Opvallend is trouwens dat Club Brugge het afgelopen anderhalf jaar kwistig met geld is omgesprongen. Terwijl het vroeger heel behoedzaam met zijn middelen omging, kon het sinds de aanstelling van Verhaeghe als gedelegeerd bestuurder niet meer op. Uit de jaarrekening van afgelopen seizoen bleek zo dat de loonkosten stegen van 17 tot 21 miljoen euro, de diensten en diverse goederen stegen van 7 tot 11,5 miljoen euro. Alleen al in deze twee uitgavenposten was er dus een meeruitgave van 8,5 mljoen euro. Club draaide vorig seizoen nochtans niet zo'n sterk seizoen. Handig meegenomen voor Verhaeghe was dat de waarde van de club zo daalde en hij er bij een overname dus minder voor moest betalen. Met andere woorden: Verhaeghe nam een financieel kern- en kerngezonde club over voor slechts 15 miljoen euro.

Opmerkelijk bij die waardebepaling is overigens dat de waarde van de spelers gewoonweg op nul euro werd gezet. Er werd dus enkel uitgegaan van het eigen vermogen, maar het is bekend dat dit bij een voetbalclub niet echt een reële schatting is van zijn echte waarde. Het is nu voor de supporters bang afwachten in hoeverre Verhaeghe zijn engagementen zal nakomen. Een geniale strategische aanpak of de perfecte hold-up? Oordeelt u zelf.

Bron: 
Het Belang van Limburg

Reacties

Wel mijn oordeel is dat Bartje Verhaeghe een slimme gast en het goed heeft gespeeld.

Maar mijn oordeel is ook dat deze krant hem toch weer een slecht daglicht probeert te plaatsen.

Eindoordeel: voorlopig heeft hij mijn steun nog maar ik hou het interview met Ignace Van Doorselaere (om het op zijn Brugse te zeggen toch ook geen domme kloot) goed in gedachten. De toekomst zal uitwijzen hoe groot de liefde van Bart Verhaeghe voor Club Brugge is.

Als het zo groot is als hij altijd beweert, staan er ons nog mooi tijden te wachten want Bartje verliest niet graag. Is het enkel maar om de centen dan kan het rap keren. Ik maak me geen illusies. Hij wil aan het nieuwe stadion (als het er ooit komt) een mooie euro verdienen. Het is hem gegunt maar wel boter bij de vis maw prijzen pakken.